DC/DC同步降压和控制芯片

Synchronous Step-Down (Buck) Converter & Controller(DC/DC同步降压和控制芯片)


Part No.VINIOfSWVOUTVFBIQISHUTDOWNPackageRemark
ZCC3410
2.5v~6.0V1000mA1.5Mhzadj.0.6V40uA1uASOT2353406升级版 输出1.2A
ZCC34202.5V~5.5V2000mA
1.0Mhzadj.0.6V40uA1uASOT2353406升级版 输出2A
ZCC34302.5V~5.5V3000mA1.2Mhzadj.0.6V40uA1uASOT2353406升级版 输出3A
ZCC92162.5V~5.5V0.7A1.5MHZadj.0.6V230uA0.1uASOT235XC9216 RT8009
ZCC14964~18V2A600kHZadj.0.6V10uA5uASOT236高效率同步降压芯片
ZCC24513.3V~36V0.6A2Mhzadj.0.794V130uA3uASOT2362018新品
ZCC24594.5V~60V0.5A480Khzadj.0.812V0.73mA0.1uASOT2362018新品
ZCC24012.5V~6V0.8A1.4MHZCC.0.1V200uA1uASOT235高亮手电筒  LN2401
ZCC24584.5~45V0.8A900Khzadj.0.808V650uA0.1uASOT236
ZCC24804.5~80V1.2A480Khzadj0.812V750uA0.1uAESOP8


ZCC93104~30V1.2A1.4MHZadj.0.807400uA4uASOT236同步降压 RT8258/RT8259/RT6200
ZCC51604~60V5A200Khz~2Mhz1V~VIN,adj.1.0V10uA2uAETSSOP16

更多产品详情内容请进入下载中心下载
产品中心 / Products
  • Synchronous Step-Down (Buck) Converter & Controller(DC/DC同步降压和控制芯片)Part No.VINIOfSWVOUTVFBIQISHUTDOWNPackageRemarkZCC34102.5v~6.0V1000mA1.5Mhzadj.0.6V40uA1uASOT2353406升级版 输出1.2AZCC34202.5V~5.5V2000mA1.0Mhzadj.0.6V40uA1uASOT2353406升级版 输出2AZCC34302.5V~5.5V3000mA1.2Mhzadj.0.6V40uA1uASOT2353406升级版 输出3AZCC92162.5V~5.5V0.7A1.5MHZadj.0.6V230uA0.1uASOT235XC9216 RT8009ZCC14964~18V2A600kHZadj.0.6V10uA5uASOT236高效率同步降压芯片ZCC24513.3V~36V0.6A2Mhzadj.0.794V130uA3uASOT2362018新品ZCC24594.5V~60V0.5A480Khzadj.0.812V0.73mA0.1uASOT2362018新品ZCC24012.5V~6V0.8A1.4MHZCC.0.1V200uA1uASOT235高亮手电筒  LN2401ZCC24584.5...
  • Step-Up (Boost) Converter & Controller(DC/DC升压转换和控制芯片)Part No.VINILIMfSWVOUTVFBIQISHUTDOWNPackageRemarkZCC19372.5V~10V0.02A1.2MHzAdj.0.095V0.01uA0.5uA(TYP.)SOT23-5RT9271/EUP2571ZCC51212.5V~5.5V0.03A1.1MHzAdj.0.25V0.1uA0.5uA(TYP.)SOT23-6G5121ZCC51262.5V~12V0.3A1.1MHzAdj.0.25V0.01uA0.5uA(TYP.)SOT23-6G5126ZCC92932.5V~12V0.6A1.2MHzAdj.0.3V0.01uA1uA(TYP.)SOT23-6RT9293ZCC63112.6V~16V0.5A1.5MHzAdj.1.25V0.01uA55uA(MAX.)SOT23-5ACT6311/AT1308ZCC21392.5V~6V2A1.3MHZAdj.0.104V0.01uA0.1uA(MAX.)SOT23-6ME2109/ME2139ZCC11031.8V~18V1MHz(Max.)Adj.1.24V0.01uA0.1uA(MAX.)SOP8AT1380/MB3800/APW7078ZCC11022.3V~5.5...
  • Li-Ion Battery Charger(锂电池充电管理)Part No.VINILIMfSWVOUTVBATTIICSP,IBATTQRDS(ON)PackageRemarkZCC829-A/B/C/D/F4.7~20V2A600KHZCELLS=1  4.2VCELLS=2  8.4V  10uAMSOP10ZCC1207-4.24.7~18V2A1.1MHzVsw +6VCELLS=1  4.2V1uA(MAX.)0.2ΩSOP8开关型充电管理  EUP8207ZCC1207-8.44.7~18V2A1.1MHzVsw +6VCELLS=2  8.4V1uA(MAX.)0.2ΩSOP8开关型充电管理  EUP8207ZCC1207-12.64.7~18V2A1.1MHzVsw +6VCELLS=3  12.6V1uA(MAX.)0.2ΩSOP8开关型充电管理  EUP8207ZCC23224.5~5.5V1000mA750KHz7.5V8.4V1uA(MAX.)80mΩDFN3*3-10L开关型充电管理 ZCC69823.0~6.0V1000mA1000KHz18V8.4V1uA(MAX.)80mΩDFN3*3-16L开关型充电管理 ZCC4054高压4...
Copyright © 2018 - 2025 无锡市至诚微电子有限公司
地址:深圳市宝安区航城大道西乡光电研发大厦1号楼3A04
电话:13706184880(高先生) 13662287252(惠先生)
传真:+86 0755-2788 8009
邮编:330520